Uslovi Korišćenja

1. Opis portala
“ona-trazi-njega.blogspot.com” stranki obezbeđuje portal koji služi zabavi na osnovu SMS poruka. Iako će svaki oglas za upoznavanje biti proveren pre nego što bude objavljen, ipak se ne preuzima odgovornost za ispravnost sadržaja.
2. Uslovi učešća
Pri korišćenju portala za dopisivanje i upoznavanje preko SMS poruka – “ona-trazi-njega.blogspot.com” korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumeo uslovi korišćenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata. Na taj način se sklapa ugovor između stranke i “ona-trazi-njega.blogspot.com” portala. Taj ugovor može biti ukinut obastrano bez navođenja razloga. Za animaciju u chat sistemu sajt “ona-trazi-njega.blogspot.com” zapošljava saradnike koji vode chat dijaloge sa korisnicama za svrhu zabave. Dotični korisnički profil saradnika nema određenu oznaku. Stranka sama odgovara za sadržaj svojih unošenih tekstova. Ponuđač ima pravo da izbriše sumnjive tekstove. Uz to ponuđač zadržava pravo da ukine učesnicima pristup sistemu. Za smetnju telefonske veze ili interneta ponuđač nije nadležan i ne odgovara. Učesnik priznaje da se svi podaci, to uključuje i lične podatke, čuvaju čak i van propisanog roka.
3. Troškovi
Sastavljanje profila je besplatan. Po poslanoj SMS poruci od mobilnog telefona učesnika nastaju maksimalni troškovi od 51,60 dinara za korisnike MTS mreže, 51,60 dinara za korisnike Telenor mreže i 51,48 dinara za korisnike A1 mreže, po SMS poruci. Poruke koje se Vama šalju ne naplaćuju vam se. Ne postoje nikakvi dodatni troškovi, plaćate samo poruke koje ste poslali. Poruka je naplaćena tek kada korisnik dobije povratnu poruku od operatera. Reklamacije na broj 064/045-41-42 MediaSMS
4. Sadržaj online ponude
Autor ne preuzima nikakvu garanciju, niti za aktuelnost, ispravnost, potpunost ili kvalitet, niti za pripremljene informacije. Zahtevi autoru za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korišćenjem ili nekorišćenjem ponuđenih informacija odnosno korišćenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namernu ili grubo nemarnu grešku. Sve ponude su besplatne i neobavezne. Autor zadržava isključivo pravo da celokupnu ponudu ili delove stranica bez objašnjenja ili posebnog saopštenja izmeni, izbriše ili dopuni, kao i da povremeno ili kompletno obustavi ponudu.
5. Opis portala
“ona-trazi-njega.blogspot.com” stranki obezbeđuje portal koji na osnovu SMS poruka služi zabavi. Iako će svaki oglas za upoznavanje biti proveren pre nego što bude objavljen, ipak se ne preuzima odgovornost za ispravnost sadržaja. Svaki korisnik ili korisnica je odgovoran za sadrzaj svog oglasa i slika.
6. Linkovi i upućivanja na druge web stranice
Autor ovime izričito izjavljuje, da u trenutku postavljanja linkova nije bilo prepoznatljivih ilegalnih sadržaja na stranicama na koje je upućeno linkovima. Kod direktnih i indirektnih upućivanja na web stranice („Hyperlinks“), koja su van područja odgovornosti autora, obaveza odgovornosti bi samo nastupila u slučaju da autor ima znanja o sadržajima i da mu je tehničko prihatljivo i moguće da spreči korišćenje u slučaju nezakonitog sadržaja. Zbog toga se autor ovime izrečito distancira od sadržaja svih linkovanih/povezanih stranica čiji je sadržaj posle postavljena linkova promenjen. Ova konstatacija važi za sve unutar sopstvene internet ponude postavjleni linkovi i upućivanja kao i za strane upise u knjigu gostiju, forumima i mailing listama. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje i naročito za štete koje nastanu iz korišćenja ili nekorišćenja na ovaj način ponuđenih informacija, isključivo odgovara ponuđač stranice na koju je upućeno, a ne onaj koji je putem linkova samo upućivao na dotičnu publikaciju.
7. Autorska prava i pravo znaka
Autor nastoji da u svim publikacijama poštuje autorska prava. Ovo se odnosi na: korišćene grafike, tonska dokumenta, video sekvence, tekstovi. Pri tome treba koristiti grafike, tonska dokumenta, video sekvence i tekstovi koji su izrađeni od strane autora ili se treba koristi grafike, tonska dokumenta, video sekvence i tekstovi koji nisu zaštićeni autorskim pravima.
8. Zaštita podataka
Sve podatke koje su unošene u okviru internet ponude od korisnika su predate isključivo dobrovoljno. U to spadaju e-mail adresa, ime, prezime, adrese. Korišćenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – ukoliko je to tehnički moguće i ako se može očekivati – dopušteno i bez unošenja takvih podataka, odnosno pod unošenjem anonimnih podataka ili pseudonima. Pošiljka informacija koja nije izrečito zahtevana nije dozvoljena, ovome pripadaju kontaktni podaci kao poštanska adresa, broj telefona i faksa kao i e-mail adresa. Takođe je zabranjeno koristiti podatke iz impresuma ili slične podatke kao kontakne podatke kao što su poštanska adresa, brojevi telefona i faksa i e-mail adresa.
9. Ukidanje ugovora
Ukidanje ugovora mora slediti preko telefona, elektronsku poštu ili konvencionalnu poštu. Pisana obavest o ukidanju ugovora se može poslati na sledeću e-mail adresu: info@upoznavanje.cc
Ponuđač ponude ne odgovara za pogrešno upućena pisma koja sadrže obavest o ukidanju ugovora, pisma koja kasne, pisma sa nevažećim obavestima o ukidanju ugovora ili na poštanskom putu izgubljena pisma ili elektronsku poštu. Član odgovara za objavljivanje i ispravnost svoje e-mail adrese kao i broja mobilnog telefona. U slučaju promene e-mail adrese ili broja mobilnog telefona, član mora odmah obavestiti administratora “ona-trazi-njega.blogspot.com” portala putem e-mail-a. U slučaju da član ne izvrši svoju dužnost, član snosi punu odgovornost za štetu koja sledi iz nepravilne e-mail adrese ili broja mobilnog telefona.
Ukoliko ne želite više da primate sms poruke od devojaka i žena prijavljenih na ovom sajtu, ukucajte u sms poruci STOP VIP i pošaljite na broj 6292.
10. Pravno isključenje od odgovornosti
Ovo isključenje od odgovornosti se smatra delom internet ponude od koje je upućeno na ovu stranicu. Ukoliko delovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više nisu u skladu ili u celosti ne odgovaraju važećoj pravnoj osnovi, ostali delovi dokumenta u sadržaju i važnosti ostaju netaknuti.
Ponuđač obezbeđuje online portal za upoznavanje sa mogućnošću za SMS chat.